CAVALLERA
any 900
BOFIA de TORRA MARSA
any 1593
fins a dia d’avui, documentada a l’any 1593

DEFENSEM els TOPÒNIMS ORIGINALS
NOMS HISTÒRICS

Em dic Joan Pujantell Irla i sóc fill i hereu del Sr. Joan Pujantell Solà i la Sra. Maria Irla Guix, per tan el propietari de la finca Cavallera Baixa on es trova situada la Bòfia de Torremas.
El meu pare, el Sr. Joan Pujantell Solà és la persona que va ensenyar l’entrada a la cavitat a la Sra. Ubach i a les altres persones que l’acompanyaven, de les quals no es parla mai. L’exploració no la va fer una sola persona.
El meu pare és la persona que li va dir reiteradament a la Sra. Ubach que la cavitat es deia Bòfia de Torremas, ja que la cavitat només era coneguda per la meva família, per tan amb les enquestes que van precedir a la primera exploració a diferents persones de la zona, és normal que diguéssin que no sabien el nom. És aquí on la Sra. Ubach va aprofitar per rebatejar-la.
A l’Arxiu de Cavitats de la Generalitat de Catalunya està inscrita com a Bòfia de Torremas.
Menys mal que ningú s’ha plantejat fins a dia d’avui canviar el nom del satèl·lit del nostre planeta i posar-li Neil Armstrong perquè aleshores l’enrenou sí que seria dels grossos.

Document datat el 1593

Document datat el 1593

REGULEM L’EXTERIOR

All llarg del temps, i agafant consciència de la importància de protegir la cavitat, vaig cedir la gestió de les visites a la Federació que, si abans es solapaven les visites, amb la seva gestió encara més. Durant aquest període és quan em van destrossar vàries vegades les senyals dels itineraris que tinc marcats dins de la meva propietat per als clients dels Allotjaments Rurals i tothom qui les vulgui fer; autoritzades pel Departament de Medi Ambient i la Direcció General de Carreteres; i que són totalment compatibles amb les exploracions espeleològiques.
Des de que porto la gestió personalment, els únics problemes que he tingut vénen de la persona que presideix la Federació i de la Sra. Ubach i el seu entorn.

Part del document que fa referencia a la cavitat

Part del document que fa referencia a la cavitat

PROTEGIM L’INTERIOR

És vergonyós l’espoliació que es va produir en les primeres exploracions. Els primers en entrar a la cavitat es van endur totes les perles de roca que hi havia i trossos d’estalactites, que ja em direu què hi fan fora del seu hàbitat natural. A part, hi van deixar tota la brossa que anaven produint; cendres de carburo, piles, plàstics, etc…

Aquesta regulació evita que s’espoliï el que queda a l’interior de la cavitat.
Aquesta regulació evita que es solapin dos grups d’espeleòlegs al mateix dia, cosa que és beneficiosa per tots els que practiqueu aquest esport.
Aquesta regulació evita que es deixi brossa a l’interior.
Aquesta regulació ha permès recuperar la colònia de ratpenats que ja torna a conviure amb vosaltres a la part superior de la cavitat.
Aquesta regulació deixa viure aquesta i altres espècies que hi eren molt abans que nosaltres.
Aquesta regulació evita que es facin més destrosses a la meva propietat.

Mapa de localització amb el topònim original

Mapa de localització amb el topònim original

Com sempre podeu consultar les condicions per visitar la finca a l’e-mail casacavallera@hotmail.com o bé al telèfon 639 132 093

A PETICIÓ DE MOLTS DE VOSALTRES OBRO AQUEST BLOG PERQUÈ DEIXEU EL VOSTRE COMENTARI SI CREIEU QUE AQUESTA GESTIÓ AFAVOREIX A TOTHOM
GRÀCIES A TOTS/ES PEL SUPORT REBUT FINS ARA

DEIXEU AQUÍ EL VOSTRE COMENTARI

Anuncios